2018. november 12., hétfő

Nő vita, nő per sok nő információ segítségével lesz jó megoldás!


Szülők válás előtt! Szülők szakítás után a válás közben!Szülők válás előtt, válás közben és válás után képesek késhegyre menő jogvitákat folytatni, ha nem megfelelő szakemberhez fordulnak.   

Nő per a válás babával, válás gyerekkel sok információ mellett lehet a nő számára eredményes.             

 A bírósági per közel sem a minden megoldása, csak maga a szükséges rossz!


Ki ne hallott volna az utolsó közös ingatlant váratlanul eladó apákról, majd a volt élettárs számára a láthatást fenyegetéssel, jogi trükökkel akadályozó magatartással a kiskorú gyermek furcsa nyilatkozatairól?!

Válás előtt, válás alatt legfontosabb a türelem és a szakemberekkel közösen kidolgozott, részletes válóperes egyezség! Számíthat ránk!

Ma sem ritka az élettársi szétválás után a nő megalázott helyzete, ahol a semmiből kell helyreállítani az anya jogait!
Egy rosszul sikerült elköltözés végén, még az állandó lakcím megadása is problémát jelenthet a nehéz helyzetbe lévő anyának.
Igazán veszélyes a nő számára – szülői jogai viták miatt – a nagy vagyoni különbséggel létrejött élettársi kapcsolat lehet elsődlegesen.

Szülők szemtől-szemben válás alatti vitáiban a részleteknek a tárháza széles,, sok apró kompromisszumból lehet egy megnyugtató záróegyezség!
Alapos szakmai munkánkkal egy megnyugtató szülők közötti válási egyezség akár több oldalas és sok pontból álló is lehet! (Pl. különfoglalkozások költségviselése, rövidebb külföldi utak rendjének átgondolása stb.)
Két külön országban élő szülő esetében az aprólékosság, részletekben szakszerű konfliktus megoldás a munkánkban még nagyobb hangsúlyt kap. (Válás után egyik szülő külföldön él. stb.)

Nők válás előtti szülői felügyelet, szülői jogok vitáiban az anya ne pereskedni akarjon, hanem szakembereinkkel a részletes és alapos megnyugtató egyezséget érje el, még a válóperes beadványok előtt!
Vagyonmegosztás nélkül a válás csak félmegoldás - mi lesz a  nő autó, a bútor, az ingóságok sorsa?
Szülői jogok gyakorlása egyezségekben olyan tételekben is meg tudnak állapodni a felek, amely ítéletben nem lenne elvárható. (Téli időszaki ruhafejlesztés, báli ruha beszerzése stb.)

Szülők vitái elsősorban egymásról szólnak, s ezért a pereskedés csak tovább szítja az indulatokat.
Gyermek érdekét az anya részéről – szakembereinkkel közösen végzett – tartalmas válási egyezség elérése szolgálja!
Válásnál számít a költség – válási mediáció, takarékos válóper hatékony, olcsóbb!

Modern nő, modern anya válása ma a tiszta válóper, takarékos válás!    
 Felkészült szakemberek várják irodánk ügyfélfogadásán!         
Bejelentkezés: 06/305/992-842 (munkanapokon 10h-19h szombati napon 10h-14h)  E-mail: válási ügyek   valas.no@eposta.hu,  
Nő per, nő vita szülői jogok és vagyoni viták   valoperek@gmail.comSzakítás után, válóper beadása előtt! Nő információ nagyon fontos válásnál!
Minden házasság problémás szex nélkül! A szakítás után maga a válás ne váljon problémás esetté!


Hová vezet a nő válás menete során a kapkodó válás?  Mit jelent a hangoskodó válóper, pusztán házasság felbontásával?
Problémás házasság mögött az elhidegülés, gyakran már a szex hiánya valós trend a nők elmondása alapján.

Nem mindegy, hogy a nő információi kellően tág körből származnak-e?
Ahol van ingatlan, van elszámolás, van cég ott egy új pereskedést a válás után a nő számára!
Házastársi közös vagyon megosztása jogcímen a házasság felbontása után új per folyik a nem jól előkészített női válóperek során.

Szakítás után, válás előtt sok teendője van szakembereinkkel közösen a mai nőknek!

Európában dolgozó nők számára válás, válóper ügyelet!  Házastársi közös vagyon megosztás gyakran külföldön éri a nőt!

Gyors válóper, gyors válás a vagyonnal rendelkező nő számára akkor reális, ha a felek szakembereink segítségével, szakértők segítségével a közös vagyon elszámolásáról megállapodást tudnak kidolgozni, létrehozni.
Különben a házasság felbontása után jön a hideg zuhany, egy új és hosszú elszámolási, közös vagyon megosztása pereskedés.    

Válás információi a nő számára megoldás része!


Nő válási irodaként minden nő figyelmét ráirányítjuk az előzetes bizonyítási eljárás előnyeire a közös vagyon vitatott részleteinél!
Több ingatlan (termőföld, üdülő, családi ház, lakás, garázs stb.) az ilyen vagyoni elszámolás perét hosszú évekre elhúzhatja a gyakorlati tapasztalatok szerint. (2-6 év nem meglepő!)
Szakmai és szakértői munkánkkal a válóper és vagyoni elszámolás a házastársak között gyorsítható.

Az ingatlanok megszerzése jogcímei, az ingatlan értéke sok vitára ad okot a nő válóperes, vagyon megosztására irányuló bírósági tárgyalásokon.
Pusztán a nő válóperes állítása egy vitában önmagában kevés, a válóper előtti, válóper közbeni megállapodás ezért lehet előnyös korábban.

Életközösség megszűnése számos bírói kérdés része, ha a felek vitatják a másik által megadott házassági életközösség megszakadási időpontot.
Nő válópere, nő részvétele a vagyonmegosztás perében az emberi méltóság védelme mellett valósuljon meg!Számíthat a női válóperben a női válások irodájára, munkatársaink szakmai munkájára!
TISZTA VÁLÓPER – TAKARÉKOS VÁLÁS – BONYOLULT VÁLÁS ELŐTT – SZÜLŐI VITÁKBAN – FELESÉGEK ÉS NŐK VÁLÓPERES ÜGYEKBEN – FELESÉG VAGYONMEGOSZTÁSOK VITÁIBAN!

BEJELENTKEZÉS SAJÁT ÜGGYEL, VÁLÁSSAL, VÁLÓPERREL: 06-305-992-842 (HÉTKÖZNAPOKON 10-18H) 
Problémás nő, problémás válás bejelentkezés:          valas.no@eposta.hu2018. november 5., hétfő

Válás beadása jó nő információk mellett! Autó, telek a válóper ára!

30+nő, ha válik! 30+nő megbízható válás ügyfélszolgálata!


Magyarországon a nő, ha válik egyben az élete is sokat változik.
Válás beadása után sok vita övezi az autó, a nyaralótelek volt forrását a vagyonmegosztás időszakában.

Válás menete 2018, válás kérdései és válás jó megoldása az okos válóperes stratégián, válási kommunikációs taktikán nagyban múlik! (Válóperes kereset helyett átgondolt válási helyzet, kicserélhető érdekek stb.)
Nők által elmondott élethelyzetek, kialakult szokások igazolják vissza, a nő válása során a legfontosabb kérdések nem jogi kérdések!   
Pontosabban az élethelyzetek sokaságára a jog nem tud megfelelő választ sem adni.

Az évekkel válás előtti  autó, a telek valós házasságba kerülése a 40+ feleség életében a válóper beadása után nem mindig egyszerűen lesz  bizonyítható!

Válás néha Európában éri utol a 30+nő életét!

30+nő első válása aligha kerülhető el sérülés nélkül, ahogy egy kicsit minden megváltozik a válás menete után.
Nő számára a válás megbízható ügyfélszolgálatát biztosítjuk a 30+nő számára, ha válik.
Fontos gyakorlati tapasztalat, hogy az idő pénz, a válás gyorsasága lényeges, de nem szabad a hangsúlyt pusztán az idő múlására helyezni. (Egy jó válási kommunikációs taktika hagy időt a másik félnek is jól dönteni!)

Nők számára hasznos válási információ, hogy egy jól előkészített pár hónap,vagy félév alatt létrehozott válási egyezség több, mint a 1,5-2 éves indulatoktól átitatott válóperes bírósági eljárás.
30+nő, ha válik a  kiskorú gyermek körüli szülői jogoknál súlyos vitákba keveredik elég gyakran.
Erre a nagyon részletes, szülői tanácsadással, mentálhihiénés kockázatok áttekintésével létrehozott aprólékos válási egyezség a hatékony megoldás! ( Ilyenkor lehet a válaszokat  megtalálni a házasságba lévő üdülőtelek, nyaralóépület, autó elrendezésére, elszámolására.)

Válás menete, a szakembereink szakmai munkájával okosan alakítható, a válóper akkor jó, ha a takarékos válóper elérhető.
Házassági életközösség és vagyonközösség szinte minden válásnál rejteget problémákat.(Devizahitel, nem ismert adósság stb.)

BEJELENTKEZÉS SAJÁT ÜGGYEL, VÁLÁSSAL, VÁLÓPERREL: 06-305-992-842 (HÉTKÖZNAPOKON 10-18H) 
VALOPEREK@GMAIL.COM     VALAS.NO@EPOSTA.HU
Válóper beadása gyerekkel? Vagyonmegosztás és autó? Válóper és nő információk!

Nehéz ügy a válóper beadása és a gyerek, autó, vagyon! Problémás nő? Problémás házasság?Nehéz ügy ma egy válóper beadása gyerek, autó vagyon mellett, de annál is nehezebb ügy a teljesen megromlott házasság.


Fontos tipp a válás 2018 eseteiben, hogy a válóper beadása előtt már érdemes a főbb női célokat kialakítani, a megfelelő TFKKE válás kommunikációt elsajátítani, a válás előkészítéséhez minden fontos téma válaszait megtalálni!


Problémás házasság? Problémás nő? Válás menete most?Válásról szóló női beszámolókban, folyamatosan kerül elő, hogy a válás minden problémájáért a nő a felelős!?
Szex elmaradása, párbeszéd szétesése, külön titkok a modern család életében ugyanúgy jelen vannak, mint édesanyáik házasságaiban.
Válás beadása gyerekkel, válás  beadása autó és vagyon mellett a komplex válóper szándékával lehet hatékony.

Magyarországon mindenki elismeri, hogy sem a háztartásbeli nő helyzete, sem a dolgozó nő több szerepes élete nem könnyű egy házasságban!
Válóper beadása fontos, hogy figyeljen a nő helyzetére, gyerek sorsára válás idején.

Válás menete és részletei más és más minden feleség ügyében.
Válóper beadása a komplex válás szándékánál is külön előre meghozott belső döntésekre épül - Mi legyen az autó, a közös ház elszámolásával?
Aktuális tapasztalatunk, hogy a nők elbizonytalanodása házasság előtt igazi női trend, a fenti okok miatt.
Mennyi a válóper ára?   Ez már a válás beadása okos, átgondolt megoldásaitól is függ.A válóper titok a nők számára abban van, hogy a válási kommunikáció szakembereinkkel való gyakorlása megérteti velük, hogy a válás emberek közötti probléma, másodsorban jogi kérdés!

Sikeres válás női titka, hogy a szakembereink segítségével egyszerre több szakterület ad választ a válóper előtt állóknak a szakkérdésekben. (Orvos – írásszakértő – ügyvédek – jogvédők – közvetlen tárgyalás szakértői – válási szakértők stb.)
Velünk együtt megoldott válás közben, a problémás nő fogalma szertefoszlik, mert jellemzően a másik fél is értékeli a racionális, józan tényorientált kommunikációs szemléletet.  Itt is erről írtunk Önnek!

Vagyonmegosztás és válás legyen ésszerű, tiszta jogvita!

Válóper a jó időpont, válás a jó időpont kiválasztásán is múlik sikerességében.Gyermektartásdíj és gyermek kapcsolattartás, túlhasználati díj stb. a nő számára kevéssé aktuálisabb, mint az iskola előtti időszakban, vagy téli ünnepek előtt. Tegyünk ezért is.
Nők információi közül egyik legfontosabb válóper idején, hogy mikor van még, akár töredezett kommunikációra is lehetőség a volt házastárssal. 
Ehhez már a nő vegyen igénybe szakembereket, munkatársaink  ebben mindvégig a nők segítségére vannak a többi szakmai feladat mellett!
Válás beadása, válóper beadása előkészítése, szakmai kérdések válaszainak beszerzése, tervezése a jó válás egyik fontos részlete.

Nők megoldása, az okos válóper, takarékos válás!


Gyerekkel, vagyonnal a válás sok kérdést vet fel, melyre hol orvos, hol földmérő, hol építész, hol ügyvéd munkáját kell igénybe venni – ez a dolgozó nő válási irodájában, nálunk biztosított a 30+feleség, 40+feleség,50+feleség számára!

Bejelentkezés saját üggyel, válással, válóperrel: 06-305-992-842 (hétköznapokon 10-18h)       elektronikus levéllel: valas.no@eposta.hu
Évtizedek alatt rengeteg válást, temérdek válópert ismertek meg a szakemberek nálunk, akik a nők érdekvédelmét, nők jogait támogatják munkájukkal!
2018. október 6., szombat

Nő információk ma! Devizahitel utóélete válás, vagyonmegosztás időszakban!


Válás előtti kérdések, válás előtti válaszok között a házasság alatti hitel előkelő helyen van!


Válás előtt, válóper előtt a közös gondolkodás szakembereinkkel út a jó válóperes párbeszéd, a jó válási stratégia kialakításához.
30+feleség, 40+nő, 50+asszony válóperekben a közös hitel kulcsprobléma, megoldása sem egyszerű kérdés.
Válás és válóper a komplex válás értelmezésében lehet jó válás egy feleség számára. Itt jelentkezhet saját válási kérdéseivel!


Vidéken a válás kerékkötője a hitel, az adósság!


Válópernél az elköltözés, a hitel sorsa a válási kommunikáció két fő témája!


Válóper előtt az elköltözés, válás előtt a hitel sorsa a feleség számára két kiemelt téma, amikor a válási stratégiáról folyik a konzultáció, a felkészülés.
Rossz a házasságban szerzett hitel, de komoly eszköz a nő életében az újrakezdés előtti vitákban.
Különösen jelentőséggel bírhat az Európai Bíróság legutóbbi útmutatása a hitelekkel kapcsolatos perelhető témák vonatkozásában.

Nálunk a nő és hitel, feleség és adósság válások ügyeiben több szakterület dolgozik!


Válás előtt a szakembereinkkel való konzultációkon, a tény orientált kommunikáció egyik fókusza a nő és hitel, válás és adósság témaköre.
Nő válás előtt dönthet egy részletes házasság felbontása, majd közös “devizahitel per” mellett, a végén vagyonmegosztás!
Válás előtt a hitel és szakembereink munkája sokféle jó megoldást hozhat – a könnyebb újrakezdés érdekében-

Közös hitel ma megújuló probláma – figyelemmel a devizahitelek várhatóan újranyíló peres aktáira!

Válás előtt a házastársak és bank, házastársak és devizahitel per kérdéseit mindig közösen kell kiértékelni a jó válási stratégiához!


Elköltözés és a házasság alatti hitel gondjai – keresse a nők válási ügyfélszolgálatát!


Mai válóper – fontos  női információk!


Újrakezdés lehetősége – anya, feleség személyes méltósága számunkra a válóper közben is fontos szempont, jó válási közvetlen kommunikáció erre is felkészíti a nőket a személyes konzultációkon!

Bejelentkezés saját üggyel, válással, válóperrel: 06-305-992-842(hétköznapokon 10-17h) Jelentkezzen itt: valas.no@eposta.hu


2018. szeptember 17., hétfő

Nő információk válásról, válóperről közvetlenül!


 VÁLÁS BEADÁSA ELŐTT - VÁLÁS KÖZBEN - A JÓ VÁLÁS NŐ INFORMÁCIÓK MELLETT
Válás és részletkérdései az a terület, ahol a feleség érdekei szembekerülnek a volt férj érdekeivel.   

Válóper beadása és ha  jön a baba - igen komoly élethelyzet.

Válás közben a durva válásoknál a szülők érdekei is mások néha, mint a kiskorú gyermeké!Házasság közben (pl. házasságrendező mediáció, bírósági közvetítés, ügyvédi egyeztetés stb.), vagy házasságkötés előtt a feleség előregondolkodva elkerülheti a már rossz viszony közbeni lakáshasználati huzavonát!

Ezek a lakáshasználati vitarendezések éveket és sok százezer forintot megtakaríthatnak a feleségeknek.Bíróságok gyakorlata, hogy a bíróság elfogadja a megfelelő formában, válással összefüggésben igazságügyi közvetítő, vagy ügyvéd előtt készült megállapodásokat a lakáshasználatra.

Ma a válások nagy százalékában sem házasság előtt, sem házasság alatt nem jön létre ilyen megnyugtató egyezség a feleség és férj között!


Ilyenkor marad a bírósági döntés, mely az új Ptk. szabályaival az asszonyok számára sem lett egyszerűbb.


Közös ingatlan idős szülők általi haszonélvezeti joga (pl. másik fél szülője) erősen befolyásolja a feleségek lakáshasználati lehetőségeit!  

Válóper beadása előtt a válás kérdés találjon megoldást velünk!


Külön volt férj által szerzett tulajdon házasság előtt, olyan különvagyon, ahol a feleség számára csak a közös kiskorú gyermek érdeke adhat támpontot a lakáshasználat igényéhez.
Válás előtt rossz nyaralás után....
Hol folytassuk válás után?
Ezekben a súlyos feleség-férj vitákban, jobb az összes válási részletfeltétel összekapcsolt rendezése!   

 Ez megelőzheti a kölcsönös feljelentéseket, méltatlan magánvádas eseteket – igazából a lakáshasználat miatt!Sok esetet ismerünk, ahol többször fordulnak felek a rendőrséghez, mint az indokolt volna.

Irodánk szakmai tapasztalata, hogy az összes kérdésnél a a felmerült problémák rendezésekor több minden érdek kicserélhető a feleség és volt párja részéről – jobban felépülhet a válóper jó válási kommunikációja!


 

NŐ INFORMÁCIÓK - VÁLÁS ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Tehetősebb családok esetében bevált módszerünk, a válás előtti szakmai audithoz fűződő vagyonmérleg közös modellezés. Ebben okleveles könyvvizsgáló – szakértők – ügyvédek vesznek részt a közös döntéstől függően!

 A nők számára, de volt férjük számára is a közös gondolkodás szakembereinkkel biztos utat adhat a hosszú évek vagyonmegosztás pereskedésének elkerüléséhez!


A hiúság és szülői fájdalom mellett jusson eszünkbe a gyerek!
A hiúság és szülői fájdalom mellett jusson eszünkbe a gyerek!
 

Gondolkodjon Ön is a válás, gyermekelhelyezés, vagyonmegosztás vitáiról majd jelentkezzen időben!

 

Adja tovább telefonszámunkat barátnőjének, női ismerőseinek, kolléganőinak!        Ügyfélszám: 06-305-992-842 (munkanapokon 10h-17h)  

 E-mail: valoperek@gmail.com  / valas.no@eposta.hu


2018. szeptember 9., vasárnap

Nő információi a válási kommunikáció jó stratégiájáért hasznosak!


Válás, válóper, vagyonmegosztás ma!


30+nő, 40+nő, 50+nő az emberi méltóság érdekvédelmének szükségességét egész élete során megtapasztalja Magyarországon!(Házasság megkötése, házasságon belüli élethelyzetek rögzültsége, gyermekvállalás gondolatai stb.)
Szakmai és jogtudatosság erősítő munkánk során különös hangsúlyt adunk a megbízóink válásakor, az emberi méltóság védelmének a válásban érintett nők számára.

A válás konfliktus, kommunikáció megtörése, vagyonvesztések mellett súlyos  személyiséghez fűződő jogok jogsérelmekkel jár a válások egy jó részében.

Külföldön élő nők problémáit is szívesen fogadjuk!

Válásnál a személyhez fűződő jogok sérelme idehaza gyakori, az emberi méltóság pragmatikus érdekvédelme, jogvédelme a nő válása közben nálunk fontos szempont!  ( Ilyen lehet levéltitok sérelme válóper közben, emberi méltóság durva sérelmei, névviseléshez való jog vitatása, magánlakás védelme stb.)
Az emberi méltóság védelme nevesített az új Ptk.-ban, melynek védelméhez való jog valódi személyiségi jog – ennek a nő számára érvényt kell szerezni minden házasság felbontása, válóper, válás ügyben!

Ki ne hallott volna a 30+nő, 40+nő, vagy 50+nő sérelmére megtörtént esetekről a válásoknál?!

Képmáshoz és a hangfelvételhez való jog sérelme a facebook korában, gyakori sérelem a feleség válásánál!

Rossz válás helyett döntsön a jó megoldás lehetősége mellett!

Nálunk segítőkész válóperes ügyfélszolgálat, felkészült szakemberek és társadalmi szervezetek érdekvédelmi partnersége (Emberi méltóság & Emberi jogok jogvédelme szemlélet) biztosítja a nők számára a válás közben az emberi méltóság védelme gyakorlatias érvényesülését!
 (Orvos – közgazdász – ügyvédek – jogvédők – mentálhigiénés szakértő- írásazonosító szakértő stb. áll rendelkezésére.)

Bejelentkezés saját házassági válság üggyel, tervezett válással, kigondolt válóperrel: 06-305-992-842 (hétköznapokon 10-17h) valas.no@eposta.hu